Amyloidóza

 Amyloidóza vzniká v dôsledku hromadenia tzv. amyloidu v rôznych orgánoch. Amyloid je tvorený bielkovinami, ktoré sú za normálnych okolností rozpustné vo vode. Potom, čo sa zmenia na nerozpustné, majú tendenciu sa ukladať do orgánov a tkanív a spôsobovať typické klinické prejavy. Bielkoviny sa v tele tvoria pospájaním aminokyselín alebo pospájaním menších zložiek bielkovín. Faktom je, že v procese ich tvorby dochádza […]

Read More…