pflegebetreuung

slideshow bilder von pflegern und personal /template/images_sk/dipl_nurse.jpg
slideshow bilder von pflegern und personal /template/images_sk/housekeeper.jpg
slideshow bilder von pflegern und personal /template/images_sk/nurse.jpg

Vážení opatrovatelia,

na viacerých internetových portáloch bol dňa 25.07.2017 uverejnený článok, v ktorom boli zverejnené obrazové snímky ako aj video osôb, ktoré sú podľa redakcií podozrivé, že boli účastníkmi nehody na križovatke Teplárenská a Južne nábrežie v Košiciach. Zároveň bolo zverejnené aj auto patriace partnerskej spoločnosti GutBetreut24Assist s.r.o. .

Ihneď po zverejnení daného článku sme rozpoznali vozidlo a aj identitu vodiča, ktorý pre nášho partnera externe vykonáva prepravné služby. Okamžite sa tento pán prihlásil na polícii, kde prišiel aj s daným vozidlom, a po jeho výsluchu ho polícia prepustila s tým, že po podaní vysvetlenia nie je spájaný ani on ani vozidlo so spomínanou nehodou. Daná skutočnosť vyplýva aj z GPS výpisu jazdy automobilu, ktorý jednoznačne potvrdil, že predmetné vozidlo neprechádzalo križovatkou Teplárenská a Južne nábrežie (viď priložená mapka – modrá čiara = trasa vozidla GB24Assist).

Na základe uvedených skutočnosti budú oslovené médiá, aby okamžité odstránili predmetný článok, resp. zverejnili jeho úpravu (odstránenie fotografií a videa) tak, aby nehoda nebola spájaná s našou spoločnosťou, resp. partnerskou spoločnosťou GutBetreut24Assist. Uvedeným nepravdivým článok bola vážnym spôsobom zasiahnutá povesť a dobré meno našej spoločnosti, ktorú sme si roky budovali, čo nám už teraz spôsobuje značné škody.

Mag. Karl Peter Giller

konateľ spoločnosti GutBetreut24


Diplomovaný zdravotný ošetrovateľ

Náš diplomovaný ošetrovateľský personál zabezpečuje opateru ťažko chorých pacientov, vrátane nočnej pohovotovosti. Na základe pokynov lekára vykonáva lekárske a ošetrovateľské činnosti ako podávanie...

Opatrovateľ (s opatro-
vateľským kurzom)

Okrem pomocných prác v domácnosti môže opatrovateľ vykonávať aj opatrovateľské činnosti ako: pomoc pri prijímaní potravy a tekutín, pri užívaní liekov, pri osobnej hygiene ...

Pomocná sila v domácnosti

Náš tím pomocníkov v domácnosti vykonáva bežné denné činnosti ako nakupovanie, príprava jedál, upratovacie práce, pranie, starostlivosť o domáce zvieratá, práce v záhrade...


Vitajte...

Prežiť starobu doma vďaka individuálnemu opatrovaniu alebo pomoci pri denných aktivitách - seriózne a profesionálne. Nie sme žiadna príspevková organizácia, sme výlučne závislí od spokojnosti našich klientov.

...v...

Staráme sa o to, aby ste mohli samostatne podnikať na živnosť v Rakúsku ako ošetrovateľ, diplomovaný zdravotný ošetrovateľ / zdravotná sestra alebo ako pomocná sila v domácnosti.

...Rakúsku

Postaráme sa o to, aby opatrovaná osoba zodpovedala v maximálnej miere Vašim požiadavkám a zbavíme Vás starostí s vybavovaním formalít, tie vybavíme za Vás, alebo Vám s ich vybavením pomôžeme.GutBetreut24 S.R.O. © 2012
Web Design by { revati }

Jooble