Glaukóm alebo zelený zákal


Glaukóm je ochorenie prednej časti oka, kedy je porucha v prúdení komorového moku, ktorá sa v oku tvorí. Miestom tvorby je vráskovec, ktorý sa nachádza v okolí šošovky, tekutina odtiaľ ďalej prúdi okolo dúhovky a cez tzv. Schlemmov kanál do ciev na povrchu očnej gule. Ak je za určitých podmienok zamedzené toto prúdenie, zvyšuje sa vnútroočný tlak. Vyšší tlak sa z predného segmentu oka prenáša aj na vzdialenejšie štruktúry ako je optický nerv a vedie tak k poruchám videnia.

 Delenie

Glaukóm s uzavretým uhlom, tzn. že nie je žiadny priestor medzi dúhovkou a rohovkou, kadiaľ normálne odteká tekutina cez kanál do ciev na povrchu očnej gule

Glaukóm s otvoreným uhlom (chronický)- uhol resp. spomínaný priestor je zúžený, ale priechodný

Vrodený glaukóm Príčiny
  • sekundárny glaukóm (poranenie oka, popálenia, poleptania, iridocyklitída, zmeny na šošovke, krvácanie, mozgové nádory, hydrocefalus)
  • primárny glaukóm (príčina nejednoznačná)
Príznaky chronického glaukómu s otvoreným uhlom
  • problémy so zaostrovaním, pri čítaní, bolesti hlavy
  • postupujúca strata zraku- výpadky zorného pola- polmesiačikovité výpadky, koncentrické zužovanie zorného pola (strata periférneho videnia)
  • zvýšený vnútroočný tlak
  • nebolestivý stav
Diagnostika

 Lekár vykoná vyšetrenie zrakovej ostrosti- pacient číta z cca 5-6 metrov a ďalej zhodnotí periférne videnie pri perimetrickom vyšetrení. Odmeria sa vnútroočný tlak. Dôležité je vyšetriť očné pozadie oftalmoskopom po rozkvapkaní s rozšírenými zrenicami. Pozorujú sa zmeny na optickom nerve a zmeny sietnice.

Liečba

 V liečbe sa podávajú lieky na zníženie produkcie komorového moku- betablokátory a krátkodobo spolu s blokátorom karboanhydrázy – acetazolamidom. Odtok komorového moku zlepšuje pilokarpín, prípadne manitol. Kontraindikované sú lieky s obsahom atropínu a všetky, ktoré zvyšujú vnútroočný tlak.

Ak farmakologická liečba nezlepšuje stav, pristupuje sa k chirurgickému riešeniu. Prvou voľbou je laserová iridotómia, pri ktorej sa zruší uzavretie uhla napríklad odstránením zrastov. Ak stav rohovky neumožňuje laserový výkon, pristúpi sa k iridektómii, odstráneniu časti dúhovky, kedy sa nielen odstráni blok, ale vytvorí sa aj priamo priechod pre komorový mok. Výsledky operácie bývajú pozitívne, stav sa však často môže opakovať.