pflegebetreuung

Diplomovaný zdravotný ošetrovateľ

Okrem opatrovateľských činností a pomocných prác v domácnosti zabezpečujete opateru ťažko chorých pacientov, takže musíte byť k dispozícii aj počas nočnej pohotovosti. Na základe pokynov lekára budete vykonávať lekárske a ošetrovateľské činnosti ako: prikladanie bandáží a obväzov, dávanie podkožných inzulínových injekcií a injekcií s liečivami obmedzujúcimi zrážanlivosť krvi, odber krvi na určenie hladiny cukru v krvi prostredníctvom testovacieho pásika a jednoduché procedúry s teplom a svetlom.

 

 

od € 75,--/deň** Odmena za výkon týchto činností je špecifikovaná v platnom sadzobníku odmien za výkon opatrovateľských služieb.

Ubytovanie

Počas jednotlivých období poskytovania opatrovateľských služieb (tzv. turnusov) máte zdarma zabezpečenú stravu a obytnú miestnosť u opatrovanej osoby. Turnusy trvajú spravidla 2 – 4 týždne a náklady spojené s Vašou prepravou k opatrovanej osobe a späť znáša opatrovaná strana.

Poistenie

Keďže ste samostatne zárobkovo činnou osobou (živnostníkom) na území Rakúska, ste povinní v Rakúsku uhrádzať príspevky na sociálne poistenie. Počas prvých 3 rokov živnosti predstavujú tieto príspevky sumu cca. 160 € mesačne. Na základe úhrady týchto príspevkov máte v Rakúsku zdravotné, úrazové, dôchodkové poistenie a poistenie zodpovednosti z výkonu povolania a poberáte rovnaké sociálne výhody ako bežný Rakúšan. Ako samostatne zárobkovo činná osoba ste povinní každoročne podať daňové priznanie a zaplatiť daň zo zdaniteľného príjmu.GutBetreut24 S.R.O. © 2012
Web Design by { revati }

Jooble