pflegebetreuung

Opatrovateľ (s opatrovateľským kurzom)

Okrem pomocných prác v domácnosti budete podľa požiadaviek opatrovanej strany vykonávať aj opatrovateľské činnosti ako: pomoc pri prijímaní potravy a tekutín, pri užívaní liekov, pomoc pri osobnej hygiene, pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri použití toalety alebo prenosného WC vrátane výmeny pomôcok pri inkontinencii, ako aj podpora pri vstávaní, líhaní, sadaní a pri chôdzi.

 

 

od € 60,--/deň*
* Odmena za výkon týchto činností je špecifikovaná v platnom sadzobníku odmien za výkon opatrovateľských služieb.

Ubytovanie

Počas jednotlivých období poskytovania opatrovateľských služieb (tzv. turnusov) máte zdarma zabezpečenú stravu a obytnú miestnosť u opatrovanej osoby. Turnusy trvajú spravidla 2 – 4 týždne a náklady spojené s Vašou prepravou k opatrovanej osobe a späť znáša opatrovaná strana.

Poistenie

Keďže ste samostatne zárobkovo činnou osobou (živnostníkom) na území Rakúska, ste povinní v Rakúsku uhrádzať príspevky na sociálne poistenie. Počas prvých 3 rokov živnosti predstavujú tieto príspevky sumu cca. 160 € mesačne. Na základe úhrady týchto príspevkov máte v Rakúsku zdravotné, úrazové, dôchodkové poistenie a poistenie zodpovednosti z výkonu povolania a poberáte rovnaké sociálne výhody ako bežný Rakúšan. Ako samostatne zárobkovo činná osoba ste povinní každoročne podať daňové priznanie a zaplatiť daň zo zdaniteľného príjmu.GutBetreut24 S.R.O. © 2012
Web Design by { revati }

Jooble