pflegebetreuung

Mag. Karl Peter Giller

Riaditeľ a jeden zo spoločníkov našej spoločnosti, zástupca pre oblasť Rakúska. Mag. Giller je zodpovedný za nasledujúce oblasti: riadenie procesov, kontrola kvality poskytovaných služieb, starostlivosť o klientov a nábor odborného zdravotného ošetrovateľského personálu. Mag. Giller bol dlhoročným úspešným riaditeľom a predsedom predstavenstva jednej z bánk v SR.

Ing. Boris Hradecký

Druhý spoločník našej s.r.o. a zástupca pre Slovenskú republiku, zodpovedný za oblasť náboru opatrovateľského personálu v SR. Ing. Hradecký bol niekoľko rokov poslancom slovenského parlamentu.

Mgr. Elena Bučková

Vedúca oddelenia starostlivosti o klientov v SR – opatrovateľský personál pôsobiaci v Rakúsku a záujemcov o prácu opatrovateľa. Mgr. Bučková pôsobila mnoho rokov na rôznych riadiacich pozíciách v oblasti školstva.


Milí záujemcovia

vítam vás na našej webovej stránke a ďakujem za váš záujem o služby našej spoločnosti.


GutBetreut24 s.r.o. je mladá slovenská spoločnosť s tímom slovenských a rakúskych odborníkov z oblasti zdravotníctva a hospodárstva.


Záujemcom zo Slovenska chceme ponúknuť šancu pracovať v Rakúsku ako pomocná sila v domácnosti, opatrovateľ alebo diplomovaný zdravotný ošetrovateľ a to úplne legálne.


Naše rozhodnutie založiť spoločnosť ovplyvnili dve dôležité skutočnosti:

Tou prvou je fakt, že v Rakúsku každoročne vzrastá počet osôb, ktoré potrebujú pomoc v domácnosti alebo opatrovanie, avšak nechcú prežiť zvyšok svojho života v ústave alebo v domove opatrovateľských služieb.


Druhým dôvodom je podpora a ochrana opatrovateľov. Sám som ako Rakúšan mnohokrát stretol opatrovateľov z rôznych krajín, ktorí pôsobili v Rakúsku, pre nich v cudzej krajine, a boli pri vybavovaní úradných záležitostí alebo riešení problematických situácií odkázaní sami na seba, bez akejkoľvek podpory niekoho, kto by im v Rakúsku pomohol, alebo by im poradil.


 

Preto sme založili našu spoločnosť. Chceme poskytnúť viac ako len adresu opatrovanej osoby, o ktorú sa má opatrovateľ postarať. Poskytneme Vám poradenstvo a pomocnú ruku pri zakladaní živnosti v Rakúsku, registrácii na daňovom úrade a v Sociálnej poisťovni, ako aj pri ohlásení miesta pobytu. Okrem toho máme záujem navštíviť Vás v pravidelných intervaloch u opatrovanej osoby a v prípade potreby Vám pomôcť pri riešení vzniknutých problémov.


Aby sme vám vytvorili dobré pracovné prostredie, považujeme za samozrejmosť zosúladenie vašich schopností s požiadavkami rakúskych klientov. Okrem toho ponúkame možnosť aj pre tých z vás, ktorí nemajú absolvovaný opatrovateľský kurz, že môžete nájsť uplatnenie ako pomocná sila v rakúskej domácnosti.


Verím, že využijete možnosť vykonávať samostatnú a dobre ohodnotenú prácu a súčasne využívať výhody prvotriedneho sociálneho zabezpečenia v Rakúsku.


Ja a moji kolegovia sa tešíme na vás a na náš spoločný úspech.


Mag. Karl Peter Giller
riaditeľ spoločnosti GutBetreut24 s.r.o.


Ponuka práce opatrovateľky v Rakúsku

GutBetreut24 S.R.O. © 2012
Web Design by { revati }

Jooble