pflegebetreuung

Bewerbung

progress1.png

Ďakujeme, že ste prejavili záujem o vyplnenie nášho registračného prihlasovacieho dotazníka. Jeho vyplnením nevznikajú pre Vás ako záujemcu žiadne zmluvné záväzky voči spol. GutBetreut24 s.r.o. ani voči spol. GutBetreut24AT s.r.o..

Dotazník je zámerne vypracovaný v nemeckom jazyku, aby sme si už v úvode overili, či máte aspoň priemernú úroveň znalosti nemeckého jazyka, ktorá je jednou z požiadaviek na výkon opatrovateľských služieb na území Rakúska.

1. Persönliche Daten

Bewerbung als
Haushaltshilfe (pomocná sila v domácnosti)
Pflegehelfer/in (opatrovateľ/opatrovateľka s opatrovateľským kurzom)
Dipl. Krankenpfleger/in (diplomovaný zdravotný ošetrovateľ/ošetrovateľka/zdravotná sestra)

Geschlecht

Nachname
Vorname

Größe1
Gewicht1

Straße

Postleitzahl
Ort

Land
Nationalität

Geburtstag
Familienstand

Kinder
Alter

Telefonnummer
E-Mail

Führerschein
Führerschein seit

Muttersprache
Deutschkenntnisse

weitere Sprachen
Österreichische Versicherungsnummer


1 ) notwendig, wegen der Pflege von immobilen Patienten

GutBetreut24 S.R.O. © 2012
Web Design by { revati }

Jooble